Text

Karl Gustaf 11 år anmäls till specialskola- 1922

Karl Gustaf blev retad av de andra barnen i klassen för att han var annorlunda. Skolan anmälde honom till intagning på en specialskola för barn som på olika sätt inte ansågs passa in eller klara undervisnignen i sin klass. På vissa av de skolorna fick barnen också bo.

Karl Gustaf gick i Kungsholms folkskola och så här står det i  anmälan till Folkskoledirektionen.

Anmäles till externat

Karl Gustaf får då och då anfall av medvetslöshet, vilka dock enligt fosterföräldrarnas påstående varit svårare o återkommit oftare förr. Han kan ej leka som andra barn, endast sjunga, skrika och knuffas. Ådrar sig genom egendomligt uppförande andras uppmärksamhet och gyckel. Barnen på skolgården känna till honom, ge honom öknamn (”Tokiga Kalle o.d.) och driva med honom.

En egendomlighet hos honom är, att han ej törs vara i klassrummet med de övriga barnen; så fort lärarinnan ej är närvarande. Detta beror ej på kamraternas elakhet utan på sjuklig rädsla, han vet ej själv för vad.

Kungsholms folkskola den 18.2.22

Davida Karlson

Läs originaldokumentet till höger

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Edit 14 år anmäls till specialskola - 1922

Edit 14 år anmäls till specialskola - 1922

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Sven 11 år anmäls till specialskola - 1922

Sven 11 år anmäls till specialskola - 1922

Åke 11 år anmäls till specialskola - 1922

Åke 11 år anmäls till specialskola - 1922