Läs originalet
Text

Åke 11 år anmäls till specialskola - 1922

Åke gick i Kungsholms folkskola och hans lärare tyckte att han var slö och okoncentrerad under lektionerna. Lärarens bedömning var att han inte skulle kunna följa med i undervisningen i klassen. Därför anmälde hon honom till en specialskola.

Så här beskrev läraren Åke:

Åke är slö och frånvarande under lektionerna, sitter ofta och stirrar rakt framför sig men tycks ej tänka på något. Han är då nästan omöjlig att ”rycka upp”. För någon stund kan det emellertid gå ibland. Kommer troligen ej att kunna följa klassen utan måste nog sättas kvar.

 Hemmet är slarvigt och Åke tycks få sköta sig själv för mycket på eftermiddagarna.

Kungsholmens folkskola d. 18.2.22

Davida Karlson

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Edit 14 år anmäls till specialskola - 1922

Edit 14 år anmäls till specialskola - 1922

Elsa 8 år får börja i hjälpklass - 1905

Elsa 8 år får börja i hjälpklass - 1905

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Karl Gustaf 11 år anmäls till specialskola- 1922

Karl Gustaf 11 år anmäls till specialskola- 1922

Sven 11 år anmäls till specialskola - 1922

Sven 11 år anmäls till specialskola - 1922