Litteraturtips

Barnhem för flickor : barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870-1920 / Ingrid Söderlind

Varför var det vanligare med barnhem för flickor än för pojkar kring sekelskiftet 1900? Vilka var flickorna på hemmet? Hur såg livet på institutionen ut? Vad hände när de fick lämna barnhemmet? Det är några av de frågor som diskuteras i Barnhem för flickor. Materialet är hämtat från flera olika institutioner i Stockholm, bl.a. Stockholms stads uppfostringsanstalt för flickor. Tiden är 1870-1920. Boken avslutas med en sammanfattning på engelska. 400 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Bernhardina ansöker om plats för två döttrar på Uppfostringsanstalten för flickor - 1913

Bernhardina ansöker om plats för två döttrar på Uppfostringsanstalten för flickor - 1913

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Uppfostringsanstalten för flickor - ansökan om plats för Anna Maria 11 år 1913

Uppfostringsanstalten för flickor - ansökan om plats för Anna Maria 11 år 1913

Uppfostringsanstalten för flickor - ansökan om plats för Svea 6 år 1910

Uppfostringsanstalten för flickor - ansökan om plats för Svea 6 år 1910