Läs originalet
Text

Edit 14 år anmäls till specialskola - 1922

Edit gick på Kungsholms folkskola och hade blivit förlamad i ena armen efter en hjärnblödning. Hon ansågs därför inte riktigt kunna delta i skolans praktiska arbete, och skolan ansökte om plats för henne på en specialskola (ett externat)

Så här skrev skolan i sin ansökan om att få Edit placerad på specialskola.

Flickan Edit

Tillhör hjälpskolans IV klass

Hon är förlamad i vänstra armen tillföljd av en hjärnblödning. Har i flera år lidit av epileptiska anfall. Är slö och tafatt. Hon har ett utmärkt hem där hon skötes efter läkares ordinationer på bästa sätt. Därför har ej behövts att sättas i fråga vård på sjukhem för epileptiskt sjuka.

Kan ju emellertid ej deltaga i något slag av praktiskt arbete i skolan med en arm endast. Möjligen kan hon lättare sysselsättas med något sådant på ett externat.

Kungsholms folkskola 17.2.22

Elsa Lindberg

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elsa 8 år får börja i hjälpklass - 1905

Elsa 8 år får börja i hjälpklass - 1905

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Elsa Augusta tas in på Uppfostringsanstalten för flickor 1898

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Ivar 13 år anmäls till specialskola

Karl Gustaf 11 år anmäls till specialskola- 1922

Karl Gustaf 11 år anmäls till specialskola- 1922

Sven 11 år anmäls till specialskola - 1922

Sven 11 år anmäls till specialskola - 1922

Åke 11 år anmäls till specialskola - 1922

Åke 11 år anmäls till specialskola - 1922