Foto

Hans Forssell. Ledamot av stadsfullmäktige 1881-1901

Född i Gävle 18430114.

Docent i historia vid Uppsala universitet 1866. Statsråd och chef för finansdepartementet 1875-1880. President i kammarkollegium 1880. En av de 18 i Svenska Akademien. Stadsfullmäktig 1881-1901.

Död i Graubünden i Schweiz 19010731.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 112.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.