Text

Positivistiska Samfundet sammanträder vintern 1893-94 kl 11 f. m. i E. W. (72 Regeringsgatan), lilla salen

Positivismen var en filosofi som förnekade religionen och tron på övernaturliga fenomen. När samhället moderniserades skulle människors världsbild istället präglas av vetenskapen. Dessutom skulle man leva för att hjälpa andra människor.

Positivismen grundades av fransmannen Auguste Comte och lanserades i Sverige särskilt av Anton Nyström som var grundare till det svenska samfundet.

Vid dåtidens Regeringsgatan 72 ligger 2012 Regeringsgatan 74 och fastigheten Österbotten 2, även kallat Nationalpalatset, som uppfördes 1886-87 enligt Stadsmuseets inventering. Som byggherre stod Samfundet Enighet och Vänskap och det är sannolikt det flygbladets "E. W." syftar på. 2012 finns dans- och konferenslokalen Nalen i huset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

POSITIV KLASSIFIKATION af de aderton inre hjernfunktionerna eller systematisk tablå öfver själen

POSITIV KLASSIFIKATION af de aderton inre hjernfunktionerna eller systematisk tablå öfver själen

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud
Tema

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud

När Sverige fick tryckfrihet fanns det flera undantag. Det var till exempel förbjudet att kritisera kyrkan.