Foto

Porträtt av Anton Nyström vid 22 års ålder 1864

I Anton Nyströms samling på Stadsarkiv finns det bildmaterial Nyström samlat till boken 1859-1929 : en 70 års historia : personliga minnen och iakttagelser som gavs ut av Bonniers 1929. Bland materialet finns det här porträttet av den 22-årige Uppsalastudenten Anton Nyström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev angående bildandet av svensk-ryskt sällskap till Anton Nyström 1918

Brev angående bildandet av svensk-ryskt sällskap till Anton Nyström 1918

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Fru Mattsson ber Dr Nyström hjälpa deprimerad grannfru - brev 1892

Fru Mattsson ber Dr Nyström hjälpa deprimerad grannfru - brev 1892

Karl Otto Bonnier "törs ej" trycka Dr Nyströms bok "Könslifvet och dess lagar" - brev 1904

Karl Otto Bonnier "törs ej" trycka Dr Nyströms bok "Könslifvet och dess lagar" - brev 1904

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895