Text

POSITIV KLASSIFIKATION af de aderton inre hjernfunktionerna eller systematisk tablå öfver själen

Positivismen var en filosofi som förnekade religionen och tron på övernaturliga fenomen. När samhället moderniserades skulle människors världsbild istället präglas av vetenskapen. Dessutom skulle man leva för att hjälpa andra människor.

Positivismen torgfördes av fransmannen Auguste Comte och det är han som sammanställt denna schematiska bild av den positivistiska människosynen. Förmodligen är den översatt till svenska under det sena 1870-talet eller tidiga 1880-talet. 1879 grundades nämligen det svenska Positivistiska Samfundet av Anton Nyström i Stockholm. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

17-årige Carl Wallenström skriver till Doktor Nyström om positivismen - brev 1882

17-årige Carl Wallenström skriver till Doktor Nyström om positivismen - brev 1882

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Positivistiska Samfundet sammanträder vintern 1893-94 kl 11 f. m. i E. W. (72 Regeringsgatan), lilla salen

Positivistiska Samfundet sammanträder vintern 1893-94 kl 11 f. m. i E. W. (72 Regeringsgatan), lilla salen

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud
Tema

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud

När Sverige fick tryckfrihet fanns det flera undantag. Det var till exempel förbjudet att kritisera kyrkan.

Vördsam hemställan till 1888 års kyrkomöte

Vördsam hemställan till 1888 års kyrkomöte