Text
Författare: Wilhelmsson, Johan Victor. Stockholms stadsarkiv

"Ni vet inte att man föredrar mat i stället för föredrag när magen skriker" - brev till Anton Nyström 1892

Johan Victor Wilhelmsson är medlem i De arbetslösas förening och har varit på Stockholms Arbetareinstitut och hört Anton Nyström föreläsa om socialismen, en ideologi som Nyström var mycket kritiskt inställd till. Wilhelmsson i sin tur är mycket kritisk inställd till Dr Nyström, vilket han låter meddela i ett brev:

Herr Doctor!

Undertecknad vill, med anledning af edra föredrag om socialismen, påpeka att Ni inte är kompetent att bedöma arbetarens ståndpunkt. Enligt hvad mig berättats eger Ni hus här och villa vid Djursholm och har för öfrigt goda inkomster. Ni anser det rätt att en arbetsgifvare förtjenar 35 á 40 tusen kr på samma tid som hans 100 arbetare hvardera förtjenar 150 kr. Ni skänkte inte matpoletter till folkköket, men billjetter till ert sista föredrag, åt medlemmar i De arbetslösas förening.

Ni vet inte hvad det vill säga att ha 11 kr 42 öre i veckan i medeltal ena hälften af året och knappt 1 kr  i veckan den andra hälften, att vara utan mat hela dagar och inte ha den ringaste utsigt att få någon, att inte kunna betala hyran och när som helst komma på gatan.

Ni vet inte att man föredrar mat i stället för föredrag när magen ”skriker”.

Stockholm 1 Mars 1892
Johan Victor Wilhelmsson
Skomakare.

(Medlem i ”De arbetslösas förening”, f. d. åhörare i arbetareinstitutet).

Johan Victor Wilhelmsson går att finna i det digitala Rotemansarkivet och var enligt detta 29 år gammal när brevet skrevs. Enligt noteringarna hände det då och då under årens lopp att Wilhelmsson fick hjälp av fattigvården.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad