Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968.
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstitut var en föreläsningsförening verksam mellan 1880-1968. Den primära målgruppen för föreningens föreläsningar var Stockholms månghövdade arbetarklass, vilken igenom institutets erbjudna bildning, skulle bli ”skickad att i sinom tid påta sig sina medborgerliga förpliktelser och rättigheter".

Initiativtagare till verksamheten var den berömda socialliberala samhällsdebattören och doktorn Anton Nyström (1842-1931), vilken också kom att agera som dess förste föreståndare.

Föreläsningarna som Stockholms Arbetareinstitut anordnade hade ofta en populärvetenskaplig udd och skulle enligt institutet egna stadgar inte vara socialt, religiöst eller politiskt kontroversiella.  

Inledningsvis höll Stockholms Arbetarinstitut till i olika förhyrda lokaler men från och med 1893 huserade man i en egen byggnad vid Klara Norra Kyrkogata 9.

Efter åttioåtta år och ett par tusen föreläsningar lade institutet 1968 ned sin verksamhet på grund av vikande publikt underlag.

Via länkarna intill kan ni ta del av ett flertal bilder och artiklar om Stockholms Arbetareinstitut och dess långvariga historia. Bilden ovan, daterad till våren 1955, föreställer Stockholms Arbetareinstituts lokaler på Klara Norra Kyrkogata.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad