Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968.
Foto

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstitut var en föreläsningsförening verksam mellan 1880-1968. Den primära målgruppen för föreningens föreläsningar var Stockholms månghövdade arbetarklass, vilken igenom institutets erbjudna bildning, skulle bli ”skickad att i sinom tid påta sig sina medborgerliga förpliktelser och rättigheter".

Initiativtagare till verksamheten var den berömda socialliberala samhällsdebattören och doktorn Anton Nyström (1842-1931), vilken också kom att agera som dess förste föreståndare.

Föreläsningarna som Stockholms Arbetareinstitut anordnade hade ofta en populärvetenskaplig udd och skulle enligt institutet egna stadgar inte vara socialt, religiöst eller politiskt kontroversiella.  

Inledningsvis höll Stockholms Arbetarinstitut till i olika förhyrda lokaler men från och med 1893 huserade man i en egen byggnad vid Klara Norra Kyrkogata 9.

Efter åttioåtta år och ett par tusen föreläsningar lade institutet 1968 ned sin verksamhet på grund av vikande publikt underlag.

Via länkarna intill kan ni ta del av ett flertal bilder och artiklar om Stockholms Arbetareinstitut och dess långvariga historia. Bilden ovan, daterad till våren 1955, föreställer Stockholms Arbetareinstituts lokaler på Klara Norra Kyrkogata.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

17-årige Carl Wallenström skriver till Doktor Nyström om positivismen - brev 1882

17-årige Carl Wallenström skriver till Doktor Nyström om positivismen - brev 1882

August Strindberg efterfrågar information om Stockholms Arbetareinstitut - brev till Anton Nyström 1881

August Strindberg efterfrågar information om Stockholms Arbetareinstitut - brev till Anton Nyström 1881

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Klara Norra Kyrkogata 8. Stockholms Arbetarinstitut. Författaren Harry Martinson håller föredrag.

Klara Norra Kyrkogata 8. Stockholms Arbetarinstitut. Författaren Harry Martinson håller föredrag.

Kursintyg från Stockholms Arbetareinstitut 1914/1915

Kursintyg från Stockholms Arbetareinstitut 1914/1915

Läkaren som botade med hypnos

Läkaren som botade med hypnos

Publikbild från Stockholms Arbetareinstitut 1950-tal

Publikbild från Stockholms Arbetareinstitut 1950-tal

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Stockholms Arbetareinstituts entré 1955

Stockholms Arbetareinstituts entré 1955

Stockholms Arbetareinstituts föreläsningsprogram 1928

Stockholms Arbetareinstituts föreläsningsprogram 1928

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895