Text

Hinke Bergegren häktas av överståthållarämbetet 1910

Den 28 april 1910 utfärdade överståthållarämbetet i Stockholm en s.k. stämningsbegäran av Henrik ”Hinke” Bergegren.

Åtalspunkten var brott mot strafflagens kapitel 18;§ 13, översatt till begriplig svenska brott mot samhällets ”tukt och sedlighet”.

Bakom åtalet låg det föredrag - med titeln ”Kärlek utan barn” - Bergegren vid en handfull tillfällen tidigare samma månad hållit på Folkets Hus i Stockholm. 

Läs polisrapporter om Hinke Bergegren här 

Stämningsbegäran mot Bergegren, undertecknat av stadsfiskalen Nils Olof Valentin, går att läsa här intill.

Rättegången mot Bergegren tog sin början den 11 maj 1910 vid Stockholms rådhusrätt

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hinke Bergegren förespråkade preventivmedel
Tema

Hinke Bergegren förespråkade preventivmedel

Henrik "Hinke" Bergegren var journalist och spred information om preventivmedel i början av 1900-talet. Det var förbjudet och han hamnade i fängelse.

Hinke Bergegren inför rätta anklagad för att ha ”sårat tukt och sedlighet” 1910

Hinke Bergegren inför rätta anklagad för att ha ”sårat tukt och sedlighet” 1910

Hinke Bergegren sätts på Kronohäktet Långholmen 1911

Hinke Bergegren sätts på Kronohäktet Långholmen 1911

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Kärlek utan barn” 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Kärlek utan barn” 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Ljusets fiender” 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Ljusets fiender” 1910

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Kärlek utan barn" 1910

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Kärlek utan barn" 1910