Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hinke Bergegren sätts på Kronohäktet Långholmen 1911

Den 22 september 1911 dömdes Hinke Bergegren till två månaders fängelse för innehållet i sina två föreläsningar "Kärlek utan barn" och "Ljusets fiender". Den 17 oktober började Bergegren att avtjäna sitt fängelsesträff på Kronohäktet Långholmen.

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Kärlek utan barn” 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Ljusets fiender” 1910

I fängelsets stamrulla finns Bergegren inskriven som fånge nr. 472. I stamrullan hittas även ett par noteringar om den nyblivna fångens utseende, bl.a. får vi veta att Bergegren hade ett ovalt ansikte och en rak näsa.

Den 17/12 frisläpptes Bergegren från fängelset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad