Brev från Eine Pettersson till Anna Lindhagen 1908
Text
Författare: Pettersson, Eine (1878-1960). Stockholms stadsarkiv

Omöjligt med rösträttsförening i Liljeholmen - ej det ringaste intresse

1907 bildas en lokalförening för kvinnans politiska rösträtt i Liljeholmen. Fabriksarbeterskan Eine Augusta Pettersson tar på sig ordförandeskapet och 29 medlemmar engagerar sig för saken. Rösträttsarbetet går dock trögt i den fattiga industriförstaden. I november 1908 har Eine givit upp hoppet om föreningen, vilket hon meddelar i ett brev till Anna Lindhagen i Stockholmsföreningens styrelse. 

Eine Pettersson, som bor i Liljeholmen och jobbar i Hornstull på Stockholms skofabrik, har varit drivande i föreningens tillblivelse och kämpat på med att få till ett engagemang för rösträttsfrågan i området. Liljeholmen är vid tiden en industriförstad utanför stadens gränser, det är fattigt och nedgånget - i princip en kåkstad. Många som bor där arbetar på fabrikerna i Liljeholmen eller på andra sidan bron på Södermalmssidan. 

I brevet från den 26:e november 1908 meddelar hon Anna Lindhagen att föreningen upplöses på grund av att "det är omöjligt att få medlemmarna att det ringaste intressera sig". Eine undrar också om det är möjligt för henne och kärntruppen som är kvar att istället gå med i Stockholmsföreningen för att fortsätta rösträttskampen där. 

Om du klickar på bilden ovan kan du läsa brevet i sin helhet, nedan följer en renskriven version: 

Liljeholmen de 26 Nov. 08

Fröken Anna Lindhagen!

Vid ordinarie föreningssammanträde den 18 dennes, beslöto de närvarande, på den grund att det är omöjligt att få medlemmarna att det ringaste intressera sig och på grund af det är omöjligt att kunna få någon styrelse, att upplösa föreningen, men uttalade samtliga de närvarande sin önskan att få sluta sig till F.K.P.R i Stockholm och ber jag härmed att genom Fröken Lindhagen få veta om det möter något hinder därför och skulle vi i så fall gerna vilja infinna oss på första ordinarie sammanträde.
Om det ej möter något hinder vore jag tacksam för svar med det snaraste.

Å samtliga de närvarandes vägnar med utmärkt högaktning
Eine Pettersson
f.d. ordf.
F.K.P.R. Liljeholmen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad