Redogörelse för den mosaiska församlingens hjälpkommitté åren 1933-1939
Text
Författare: Judiska Församlingen i Stockholm. Riksarkivet

Mosaiska församlingens hjälparbete åren 1933-1939

”…bereda hjälp i form av understöd och resebidrag åt omkring 600 hitkomna judiska flyktingar från det egentliga Tyskland och de av Tyskland behärskade områdena. I åtskilliga fall hava dessa flyktingar genom kommitténs hjälp och bistånd kunnat uppbygga en ny existens här i landet; andra hava genom den hjälp, de erhållit, efter en kortare tids övergångsvistelse i Sverige kunnat bege sig till andra stater, i främsta rummet U.S.A.”

Omgående då Adolf Hitler kom till makten i januari 1933 började han omvandla Tyskland till en nazistisk diktatur som överöste befolkningen med propaganda där judarna utmålades som landets största fiende.

Situationen i Tyskland var inte på något vis okänd för omvärlden. De mosaiska församlingarna i Sverige startade redan hösten 1933 en kommitté för att kunna hjälpa judiska flyktingar både inom och utanför Sverige. Citatet ovan kommer från en rapport där Stockholms mosaiska församling redogör för sitt hjälparbete åren 1933-1939 – ungefär fram till andra världskrigets utbrott.

Den hjälp man bistod med handlade bland annat om att ge personer resebidrag för att kunna lämna Tyskland eller tyskockuperade områden, att erbjuda utbildningar inom t.ex. jordbruk och verkstadsindustri, samt att bereda plats åt de 500 ensamkommande judiska flyktingbarn som under en övergångstid vistades i Sverige i väntan på att kunna resa vidare till ett tredje land. Det här var viktiga bidrag eftersom den tyskjudiska befolkningen hade blivit segregerad från den övriga befolkningen. Antijudiska lagar och restriktioner hade tagit ifrån dem alla deras medborgerliga rättigheter samtidigt som de utsattes för våldsamma förföljelser. 

I samband med andra världskrigets utbrott stängdes Tysklands gränser, och det blev i princip omöjligt för personer av judisk börd att lämna Tyskland och tyskockuperad mark. 

Cirka 6 miljoner judar mördades under förintelsen.

Hjälpkommitténs redogörelse kan du läsa i sin helhet i den bifogade Pdf.en.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad