Redogörelse för den mosaiska församlingens hjälpkommitté åren 1933-1939
Text

Mosaiska församlingens hjälparbete åren 1933-1939

”…bereda hjälp i form av understöd och resebidrag åt omkring 600 hitkomna judiska flyktingar från det egentliga Tyskland och de av Tyskland behärskade områdena. I åtskilliga fall hava dessa flyktingar genom kommitténs hjälp och bistånd kunnat uppbygga en ny existens här i landet; andra hava genom den hjälp, de erhållit, efter en kortare tids övergångsvistelse i Sverige kunnat bege sig till andra stater, i främsta rummet U.S.A.”

Omgående då Adolf Hitler kom till makten i januari 1933 började han omvandla Tyskland till en nazistisk diktatur som överöste befolkningen med propaganda där judarna utmålades som landets största fiende.

Situationen i Tyskland var inte på något vis okänd för omvärlden. De mosaiska församlingarna i Sverige startade redan hösten 1933 en kommitté för att kunna hjälpa judiska flyktingar både inom och utanför Sverige. Citatet ovan kommer från en rapport där Stockholms mosaiska församling redogör för sitt hjälparbete åren 1933-1939 – ungefär fram till andra världskrigets utbrott.

Den hjälp man bistod med handlade bland annat om att ge personer resebidrag för att kunna lämna Tyskland eller tyskockuperade områden, att erbjuda utbildningar inom t.ex. jordbruk och verkstadsindustri, samt att bereda plats åt de 500 ensamkommande judiska flyktingbarn som under en övergångstid vistades i Sverige i väntan på att kunna resa vidare till ett tredje land. Det här var viktiga bidrag eftersom den tyskjudiska befolkningen hade blivit segregerad från den övriga befolkningen. Antijudiska lagar och restriktioner hade tagit ifrån dem alla deras medborgerliga rättigheter samtidigt som de utsattes för våldsamma förföljelser. 

I samband med andra världskrigets utbrott stängdes Tysklands gränser, och det blev i princip omöjligt för personer av judisk börd att lämna Tyskland och tyskockuperad mark. 

Cirka 6 miljoner judar mördades under förintelsen.

Hjälpkommitténs redogörelse kan du läsa i sin helhet i den bifogade Pdf.en.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Tillfälliga stockholmare : människor och möten under 600 år

Tillfälliga stockholmare : människor och möten under 600 år

Allt är harmoni : om tillvaron på Stigbo, ett hem för judiska flyktingbarn år 1939 / Pontus Rudberg

Allt är harmoni : om tillvaron på Stigbo, ett hem för judiska flyktingbarn år 1939 / Pontus Rudberg

Cirkulär om tyska matpaket

Cirkulär om tyska matpaket

Ett försök att rädda barnen - ansökan till Stigbo

Ett försök att rädda barnen - ansökan till Stigbo

Forskarförfråga till Stadsarkivet av typen Arierbevis

Forskarförfråga till Stadsarkivet av typen Arierbevis

Förtvivlad mamma från Wien ber Stigbo om hjälp

Förtvivlad mamma från Wien ber Stigbo om hjälp

Hem för judar – ritningar till "Heckscherska huset" på Klippgatan från 1912

Hem för judar – ritningar till "Heckscherska huset" på Klippgatan från 1912

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Kära Olle, Sverige kan inte bli ett skyddshem för hemlösa judar

Kära Olle, Sverige kan inte bli ett skyddshem för hemlösa judar

Matpaket till före detta Nazityskland

Matpaket till före detta Nazityskland

När framtidsmöjligheten stängs - brev till Sven Hedin

När framtidsmöjligheten stängs - brev till Sven Hedin

Ridderligt att Ditt hjärta blöder för Ditt folks lidande - Brev från Sven Hedin till Olof Lamm

Ridderligt att Ditt hjärta blöder för Ditt folks lidande - Brev från Sven Hedin till Olof Lamm

Spår av Förintelsen
Tema

Spår av Förintelsen

1933-1945 förföljde och mördade nazister och deras anhängare judar, romer, funktionsnedsatta, homosexuella och andra människor som de menade var mindre värda. Förföljelserna ökade…

Stigbo
Tema

Stigbo

Under Förintelsen tillät svenska myndigheter att 500 barn från judiska familjer i Tyskland och Österrike kom till Sverige som flyktingar. Villkoret var att deras föräldrar inte föl…

Tackbrev från flykting 1941

Tackbrev från flykting 1941

”Det dräller judar över gränserna!” skriver nazistorganet Den Svenske 1939

”Det dräller judar över gränserna!” skriver nazistorganet Den Svenske 1939