Tack brev till Carl Lindhagen från flykting 1941
Text

Tackbrev från flykting 1941

Under andra världskriget kom det många flyktingar till Sverige från Norden, Baltikum och andra länder i Europa. I början av kriget var den svenska flyktingpolitiken dock restriktiv, särskilt mot judiska flyktingar.

I det här brevet tackar Wilhelm för den ekonomiska hjälp han fått från Carl Lindhagens donationsfond för flyktingar. En del av pengarna använde han för att köpa vinterkläder. 

 "Stockholm, den 9 februari 1941

Högtärade herr Borgmästare!

Med anledning av den gåva, som jag fick av den under Eder ledning stående komitén genom lektor Bohlin, skulle jag vilja framföra mitt hjärtligaste tack till komiténs ledamöter, men främst till Eder personligen och Eder hustru. Eder intresse för mitt öde och Edert deltagande ha rört mig djupt. På samma gång skulle jag inte vilja förbigå det tillfället, att tacka för sist, för den vänliga mottagningen i Edert hem för några år sedan. Enligt lektor Bohlins råd har jag omedelbart använt en del av det överlämnade beloppet, för att ekipera mig bättre till skydd mot vinterns stränghet.
Under det att jag önskar Eder framgång för Eder ädla strävan på alla områden, tecknar jag

Högaktningsfullt Wilhelm […]"

Carl Lindhagen (1860-1946) var jurist och politiker. Han var liksom sin syster Anna Lindhagen starkt engagerad i frågor rörande fred, flyktinghjälp och internationella relationer.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ansökan om plats på Stigbo barnhem

Ansökan om plats på Stigbo barnhem

Flykting från Baltikum tackar för ekonomisk hjälp 1941

Flykting från Baltikum tackar för ekonomisk hjälp 1941

Judiska föräldrar skriver till Stigbo barnhem

Judiska föräldrar skriver till Stigbo barnhem

Mosaiska församlingens hjälparbete åren 1933-1939

Mosaiska församlingens hjälparbete åren 1933-1939

Rapport om att polisen skickat uppgifter om flyktingar till Nazityskland 1939

Rapport om att polisen skickat uppgifter om flyktingar till Nazityskland 1939

Spår av Förintelsen
Tema

Spår av Förintelsen

1933-1945 förföljde och mördade nazister och deras anhängare judar, romer, funktionsnedsatta, homosexuella och andra människor som de menade var mindre värda. Förföljelserna ökade…

Stigbo barnhem tog emot flyktingbarn

Stigbo barnhem tog emot flyktingbarn