Artikeln "Det dräller judar över gränserna", ur tidningen Den Svenske den 9 september 1939.
Artikeln "Det dräller judar över gränserna", ur tidningen Den Svenske den 9 september 1939.
Text

”Det dräller judar över gränserna!” skriver nazistorganet Den Svenske 1939

Sven Olov Lindholm kom från Småland och bildade 1926 Sveriges Fascistiska Kamporganisation (SFKO). Efter ett besök 1929 hos nationalsocialisterna i Tyskland bytte han fascismen mot nazism. Han anslöt 1930 till Birger Furugårds nationalsocialistiska parti och blev där Furugårds konkurrent om ledarposten. År 1933 kom det till en schism mellan de båda och de gick skilda vägar.

Lindholm bildade samma år utbrytargruppen Nationalsocialistiska Arbetarpartiet (NSAP), från 1938 kallat Svensk Socialistisk Samling (SSS). Det lanserades som ”det nya arbetarpartiet” och hade vid mitten av 1930-talet runt 10 000 aktiva medlemmar. Partiet var antidemokratiskt, rasideologiskt och antisemitiskt. Deras huvudorgan hette1933 ”Den Svenske Nationalsocialisten” men bytte 1938 namn till ”Den Svenske Folksocialisten”. Tidningen kallades kort och gott ”Den Svenske” och kom ut 1-2 gånger i veckan.

Bilden här visar en artikel ur tidningen ”Den Svenske” som trycktes bara några dagar efter krigsutbrottet i september 1939 och som behandlar judiska flyktingar. Texten är inte komplett – delar av artikeln är förkomna – men visar ändå vilket tonläge tidskriften hade i debatten.

Lindholms parti förlorade det mesta av stödet under andra världskriget men upplöstes först 1950.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Birger Furugård — en svensk Hitler 1932

Birger Furugård — en svensk Hitler 1932

Fascister på Stockholms högskola 1931

Fascister på Stockholms högskola 1931

Harmoni på Stigbo - men barntransporterna försenade från Wien

Harmoni på Stigbo - men barntransporterna försenade från Wien

Kära Olle, Sverige kan inte bli ett skyddshem för hemlösa judar

Kära Olle, Sverige kan inte bli ett skyddshem för hemlösa judar

Käre Sven, Olle Lamm vädjar till Sven Hedin om barmhärtighet i "judefrågan"

Käre Sven, Olle Lamm vädjar till Sven Hedin om barmhärtighet i "judefrågan"

Mosaiska församlingens hjälparbete åren 1933-1939

Mosaiska församlingens hjälparbete åren 1933-1939

SA-ledaren Wiklund vill hissa hakkorsflagga på Folkets Hus i Stockholm 1933

SA-ledaren Wiklund vill hissa hakkorsflagga på Folkets Hus i Stockholm 1933

Spår av Förintelsen
Tema

Spår av Förintelsen

1933-1945 förföljde och mördade nazister och deras anhängare judar, romer, funktionsnedsatta, homosexuella och andra människor som de menade var mindre värda. Förföljelserna ökade…