Kontakt

Riksarkivet

Har du frågor om källmaterialet som Riksarkivet har publicerat i Stockholmskällan?

E-post: riksarkivet@riksarkivet.se 
Telefon: 010-476 70 00
Riksarkivets webbplats: www.riksarkivet.se