Kontakt

Riksarkivet

Har du frågor om källmaterialet som Riksarkivet har publicerat i Stockholmskällan?

Helene Holmberg
E-post:
 helene.holmberg@riksarkivet.se
Telefon: 010-476 70 00
Riksarkivets webbplats: www.riksarkivet.se

Uppdaterad