Omslagsbild Tillfälliga stockholmare
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Tillfälliga stockholmare : människor och möten under 600 år

Under århundraden har människor sökt sig till huvudstaden för att stanna i kortare perioder. I den här boken berättas historien om alla dessa tillfälliga stockholmare bland annat diplomater och soldater på 1600-talet eller gästdoktorander och flyktingungdomar i vår tid.

Boken innehåller många foton och andra bilder. Varje kapitel avslutas med en käll- och litteraturförteckning och hela boken sammanfattas på engelska. Det ges också en kort beskrivning av de 15 författarna. 386 sidor.

Innehåll
Redaktörernas förord
Inledning

I BESÖKARENS BLICK
Besvärliga gäster: diplomaternas blick på 1600-talets Stockholm
Samer i imperiets mitt: samiskt liv i det tidigmoderna Stockholm – en glömd historia
Långväga främlingar på tillfälligt besök: Världspostkongressen i Stockholm 1924
Forskare på upptäcktsresa: tre gästdoktorander i Stockholm

ATT SÖKA ETT ARBETE
Att klara livhanken i en främmande stad: båtmansfamiljer i 1670-talets Stockholm
I väntan på nästa krig: Livgardets soldater i Stockholm under 1680- och 1690-talet
Tillfällighet i förändring: herrarbetande Djurakvinnor i Stockholm runt sekelskiftet 1900
Modernt migrantarbete: två polska hantverkare i 2010-talets Stockholm

INNANFÖR OCH UTANFÖR
Lurendrejare, rymlingar och solochvårare: identitetsbytare i det tidigmoderna Stockholm
Utsocknes och besökare inför rätta: människoöden i 1600-talets tänkeböcker

PÅ VÄG MOT ETT NYTT HEM
Från läger till lägenhet: svensk-romska levnadsberättelser om livets villkor
”Allt är harmoni”: om tillvaron på Stigbo, ett hem för judiska flyktingbarn år 1939
Den goda viljans ambassadörer: finska barns möten med stockholmare under andra världskriget
”…du kommer till ett land, och dom ger en penna i handen”: ensamkommande flyktingungdomar på ett gruppboende i Stockholm

Summary
Författarna

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad