Cirkulär från Tyska församlingens gåvoförmedling 1947
Text

Cirkulär om tyska matpaket

Efter andra världskriget var Tyskland helt sönderbombat och många människor levde i svår misär. Från Tyska kyrkan, Sankta Gertrud, i Stockholm anordnades en hjälpinsamling med matpaket. 

Matpaketen som erbjöds hette "Anna", "Emma", "Greta", "Karin" och "Lilly" och de hade alla lite olika innehåll. Du kan läsa mer om dem här https://stockholmskallan.stockholm.se/post/33133

I cirkuläret på bilden, från maj 1947, kan man läsa om distributionen av de olika gåvopaketen. Det meddelas att standardpaketen beräknas komma fram något raskare än de paket med högre fett- och sockerinnehåll. Bidragsgivare i Sverige uppmanas att beställa och betala för gåvopaketen av typen "Greta" och "Anna" så snart som möjligt då de har längre leveranstid. Om de tyska husmödrarna ska få t.ex. socker till hösten för att kunna safta och sylta behövs beställning läggas förre sommarsemestrarna drar igång.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Andra världskrigets slut i Fritiof Englunds dagbok

Andra världskrigets slut i Fritiof Englunds dagbok

Andra världskrigets slut i Inge Bahnson-Rosenborgs dagbok

Andra världskrigets slut i Inge Bahnson-Rosenborgs dagbok

Att gå på Tyska skolan under andra världskriget - Ingrid Widoff berättar

Att gå på Tyska skolan under andra världskriget - Ingrid Widoff berättar

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Kaffesurrogat från 1940-talet

Kaffesurrogat från 1940-talet

Matpaket till före detta Nazityskland

Matpaket till före detta Nazityskland

Mosaiska församlingens hjälparbete åren 1933-1939

Mosaiska församlingens hjälparbete åren 1933-1939

Människor köar för ransoneringskort vid Stockholms stads kristidsnämnd Vasagatan 13.

Människor köar för ransoneringskort vid Stockholms stads kristidsnämnd Vasagatan 13.