Olika förslag på matpaket till Tyskland år 1947
Text

Matpaket till före detta Nazityskland

Efter andra världskriget var Tyskland helt sönderbombat och många människor levde i svår misär. Från Tyska kyrkan, Sankta Gertrud, i Stockholm anordnades en hjälpinsamling med matpaket. 

I dokumentet kan man se vad de olika matpaketen innehöll, hur mycket de vägde och vad de kostade. Bland matvarorna märks torrmjölk, bacon, ärtor, torkad frukt och fiskkonserver. Mat med lång hållbarhetstid. Paketen innehöll också en del lyxigare varor som kryddor, kaffe och choklad.

Paketen var dyra. 40 kronor år 1947 motsvarar ungefär 850 kronor år 2020 mätt med konsumentprisindex

Det står också att värdeförsändelser skickas på egen risk, och att transporter från vissa städer enbart går till vissa zoner.

Efter Nazitysklands fall ockuperades landet av de fyra segrarmakterna, Storbritannien, USA, Frankrike och Sovjetunionen, vilka delade in landet i fyra ockupationszoner. Även Berlin var indelat i fyra zoner som kallades sektorer. De tre västliga sektorerna blev senare Västberlin och den sovjetiska sektorn blev Östberlin.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Andra världskrigets slut i Inge Bahnson-Rosenborgs dagbok

Andra världskrigets slut i Inge Bahnson-Rosenborgs dagbok

Att gå på Tyska skolan under andra världskriget - Ingrid Widoff berättar

Att gå på Tyska skolan under andra världskriget - Ingrid Widoff berättar

Cirkulär om tyska matpaket

Cirkulär om tyska matpaket

Främlingspass från andra världskriget

Främlingspass från andra världskriget

Förfrågan till Stadsarkivet angående arierbevis

Förfrågan till Stadsarkivet angående arierbevis

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Mosaiska församlingens hjälparbete åren 1933-1939

Mosaiska församlingens hjälparbete åren 1933-1939

Människor i kö för att köpa ägg vid äggransonering under andra världskriget.

Människor i kö för att köpa ägg vid äggransonering under andra världskriget.

Ransoneringskort från andra världskriget

Ransoneringskort från andra världskriget

Ransoneringskort och kuponger.

Ransoneringskort och kuponger.