Notis med ansökan om plats för barn på barnhemmet Stigbo, sannolikt från vintern 1938-1939
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ansökan om plats på Stigbo barnhem

Under andra världskriget kom det många ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Vid barnhemmet Stigbo i Täby tog man redan under våren 1939 emot judiska och "halvjudiska" flyktingbarn.

Redan 1938 hade flera länder börjat skärpa sin flyktingpolitik gentemot judar. När de judiska familjerna fick allt svårare att hitta något land som tog emot dem försökte många att åtminstone rädda sina barn ut ur Nazityskland. Efter kristallnatten i november 1938 började judiska organisationer i flera länder att arbeta för inresetillstånd för tyskjudiska barn och ungdomar i så kallade barntransporter. 

I den här lilla notisen, som sannolikt har telegraferats till Sverige, ansöker en tysk familj om att få sina barn placerade på Stigbo. Så här står det, översatt till svenska:

 

Carl Rolf, född 1926, 12 år

Berlin  Tempelhof

nuvarande adress: Blumenthal strasse 19 (judisk)

referens i Stockholm Georg Israel, Sthm

(en broder Claus född 1922, 16 år)

Skulle det rymma båda barnen i ert hus skulle vi vara mycket tacksamma.

"Jag som (är) barnens far är skyltfönsterdekoratör men har emellertid inte längre några intjäningsmöjligheter på grund av upplösningen av (alla) judiska företag. Min fru arbetar som revisor (under) vinterhalvåret. Rolf har gått i grundskolan i 4 år och har gjort 2 år i det judiska mellanstadiet. Är särskilt begåvad och intresserad av alla hantverksämnen.''

Vännen: Manfred född -25 (Obs. 13 år och x månader nu)

ser klok och bra ut men obs - ung ut för sina år. undra om bilderna äro förväxlade?


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad