Kyrkomålning av en get som äter från ett träd
Medeltida målning av en get, från Täby kyrka. Konstnär: Albertus Pictor, Medeltidsmuseet.

Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län, norr om Stockholms stad. Du hittar därför lite material om Täby på Stockholmskällan, och mycket mer i Länskällan.

Länskällan är en webbplats som drivs av Stockholms läns museum i samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund och kommuner i länet. Där hittar du både historiskt källmaterial som berättar lokal historia från Täby och lärarhandledningar för att jobba med materialet i undervisningen.Länskällan.png

I Stockholmskällan hittar du historiskt källmaterial från arkiv, museer och bibliotek i Stockholms stad, och inte så mycket från andra kommuner. Under rubriken "Utvalt källmaterial om Täby i Stockholmskällan" hittar du en del av det som ändå rör Täby i Stockholmskällan.

Uppdaterad