Brev från biologiska föräldrar vars barn placerats på Stigbo, 1939
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Judiska föräldrar skriver till Stigbo barnhem

Redan 1933 när Adolf Hitler och nazisterna tog makten i Tyskland började förföljelserna och diskrimineringarna av judar och det första koncentrationslägret öppnade, Dachau. När de judiska familjerna fick allt svårare att hitta något land som tog emot dem försökte många att åtminstone rädda sina barns liv.

Efter kristallnatten i november 1938 började judiska organisationer i flera länder, bland annat i Sverige, att arbeta för inresetillstånd för tyskjudiska barn och ungdomar i så kallade barntransporter. 

I det här brevet skriver judiska föräldrar bosatta i Berlin och tackar för att deras dotter, Jutta, fått komma till barnhemmet Stigbo i Täby. Samtidigt sörjer de att de inte kan följa sin dotters utveckling. De beskriver att omständigheterna i Berlin har utvecklats "ogynnsamt" och att de inte kan se att någon snar återförening är möjlig för familjen. Så här står det:

" Berlin N.133, den 2 oktober 1939.

 Stahlheimerstrasse 2.

Ärade fru Generalkonsulinnan Lamm!

Sedan länge har jag och min man haft en önskan att tacka er för allt som görs för vårt barn på Stigbo barnhem. Ur breven från Jutta och övriga meddelanden vi erhållit framgår det om och om igen hur man på alla relevanta sätt tillgodoser barnens behov utifrån beaktandet om deras omsorg. Stigbo barnhem verkar för oss vara som ett barnparadis. Jutta skrev helt lyckligt över det fina födelsedagsfirandet och de rikliga presenterna.  Nu gläder hon sig redan åter igen över resan till Tomtebo och fröken Medelius, för hon reser väldigt gärna, även om hon säkert kan tycka att det är svårt att skiljas från de andra barnen. Hoppas att hon återhämtar sig ordentligt.

För oss är det väldigt synd att vi inte kan följa Juttas utveckling och sörja för henne.

När vi under påtryckning av omständigheter och på grund av hänsyn till den kommande utvecklingen gav bort detta barn, fanns utsikten på en snar återförening. Tyvärr har omständigheterna utvecklats ogynnsamt. En lugnande omständighet för oss var att Jutta fick komma till Sverige, till vilket vi jämnt har haft en stor tillgivenhet och vi hoppas att denna vistelse ska ha ett gynnsamt inflyttande på Jutta.

Vi tillåter oss därför att rätt hjärtligt tacka er och herr Generalkonsuln Lamm för den till vårt barn visade kärlek och omsorg.

Med utmärkt högaktning

Er

Martha"

Sverige kom att ta emot endast 500 judiska flyktingbarn under andra världskriget.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad