Finska krigsbarn går iland från ett fartyg, 1942.
Foto

Finska krigsbarn på landgången till ett fartyg.

Dessa barn är några av de 616 finska barn som lyckligt kom i land i Stockholm efter att på fartyget tillbringat sju dygn på ett av packis täckt hav.

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fyra finska krigsbarn på en mottagningsbyrå.

Fyra finska krigsbarn på en mottagningsbyrå.

Lektionsförslag: Tre personer på tre minuter - dramatisera ett historiskt möte med nyanlända stockholmare

Lektionsförslag: Tre personer på tre minuter - dramatisera ett historiskt möte med nyanlända stockholmare

Tegnérgatan 44-46, Adolf Fredriks folkskolas skolgård. Två flickor leker. Flickorna tillbringar tillsammans med 369 andra finska krigsbarn från Karelen och Österbotten karantändagar i skolan och inväntar fosterhemsplacering.

Tegnérgatan 44-46, Adolf Fredriks folkskolas skolgård. Två flickor leker. Flickorna tillbringar tillsammans med 369 andra finska krigsbarn från Karelen och Österbotten karantändagar i skolan och inväntar fosterhemsplacering.