Fasadritning i tusch på grå transparent väv
Ritning

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Bygglovsritning: Nybyggnad för barndaghem å tomt nr 6 i kv. Lockvattnet, Årsta. Fasad mot Kolsnarsvägen. 5 aug. 1946 [namnteckning:] Axel Grönwall, [stämplad:] Axel Grönwall arkitekt, Ernst Hirsch arkitekt SAR.

Daghemmet ritades 1946 och är ett tidigt exempel på förskolebyggnad. Barnomsorg genom daghem/förskola var då under utveckling – både vad gäller samhällets roll, inriktning och förskollärarutbildning.

Förskolan har en annorlunda utformning med åttkantiga byggnadsdelar och pyramidtak. På bottenplan finns sov- och lekrum, rum för ”eftermiddagsbarn” och ”lekplats för koltbarn”. Det finns också rum för spädbarn med ”krypplats” innanför en solterass. Daghemmet har flera ingångar med kapprum, en expedition, kök och ett barnvagnsgarage. Flera rum är märkta ”isolering”. Isoleringsrummen användes till sjuka barn, för att hindra smittspridning.

Barn har gått i daghem och förskola här sedan huset byggdes 1947-1948. Förskolan kallas ”Sköntorpsgården" och drivs idag (2020) som en privat förskola, genom ett aktiebolag.

Bakgrund om förskolor

Behovet av barnomsorg hör ihop med kvinnornas intåg på arbetsmarknaden. Samhällets ansvar för en pedagogisk förskoleverksamhet började utredas på 1930-talet och organiserades framför allt under 1940-1970-talet.

Exempel på äldre former av barnpassning utanför hemmet var 1800-talets barnkrubbor och de mer pedagogiskt inriktade barnträdgårdarna. Se gärna vidare i Stockholmskällans tema ”Barnavård och barnomsorg”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Förskola i Riksby

Förskola i Riksby

Förskolan Sköntorpsgården, Kolsnarsvägen 6, Årsta

Förskolan Sköntorpsgården, Kolsnarsvägen 6, Årsta

Motion rörande behovet av fler barnkrubbor - stadsfullmäktige 1942

Motion rörande behovet av fler barnkrubbor - stadsfullmäktige 1942

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Ritning till barnstuga i Hökarängen från 1949

Ritning till barnstuga i Hökarängen från 1949

Ritning till ungdomshem (flickhem) i Hökarängen från 1949

Ritning till ungdomshem (flickhem) i Hökarängen från 1949

Ritningar till ”EPA-husen” i Årsta från 1946

Ritningar till ”EPA-husen” i Årsta från 1946

Växtvärk

Växtvärk