Beskuren bild ur ritning i tusch på transparent väv, bilden visar bland annat spädbarnsentré med barnvagnsrum, en lekrum med sagovrå och dockvår
Ritning

Ritning till barnstuga i Hökarängen från 1949

Barnstugan uppfördes på Tobaksvägen 19 i Hökarängen. I ett sammanhörande hus, på Tobaksvägen 21, byggdes samtidigt ett ungdomshem för flickor.

En barnstuga var en äldre form av förskola. På ritningarna står korta förklaringsord, som ger inblick i den planerade verksamheten.

Vi hittar separata entréer för ”spädbarn” (under 1 år), ”koltbarn” (ungefär 1-5 år), ”barnträdgård barn” och ”skolbarn”. På övre plan finns hobbyrum, slöjdrum och läsrum för de äldre barnen. Där ligger också köket, med mathiss till serveringsrum på nedre plan.

Östra delen har avgränsats för de yngsta, med rum för ”liggbarn”, ”krypbarn”, solbalkong, mjölkkök och skötrum. I ett av lekrummen på bottenvåningen finns en "dockvrå" och en "sagovrå". Båda våningarna innehåller ”isoleringsrum”. De var till för sjuka barn, för att hindra smittspridning.

Barnstugan och ungdomshemmet ritades av David Helldén för det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem. Husen stod färdiga 1950. På 1990-talet byggdes husen om till bostäder. Ritningen till flickhemmet finns länkad under ”Mer i Stockholmskällan”.

Begreppet koltbarn?

Begreppet är en kvarleva från äldre tider, då barn ofta var klädda i kolt. Kolten såg ut som en slags kort klänning eller skjortblus och bars av både flickor och pojkar (från medeltiden fram till 1900-talets början).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Förskola i Riksby

Förskola i Riksby

Hem för ensamma mödrar på Kungsholmen - ritat 1933 av kvinnliga arkitektpionjärer

Hem för ensamma mödrar på Kungsholmen - ritat 1933 av kvinnliga arkitektpionjärer

Motion rörande behovet av fler barnkrubbor - stadsfullmäktige 1942

Motion rörande behovet av fler barnkrubbor - stadsfullmäktige 1942

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Ritning till ungdomshem (flickhem) i Hökarängen från 1949

Ritning till ungdomshem (flickhem) i Hökarängen från 1949