Utsnitt våningsplan med fem smålägenheter. Ritning i tusch på transparent väv.
Utsnitt våningsplan
Ritning

Ritningar till ”EPA-husen” i Årsta från 1946

”EPA-husen” i Årsta byggdes 1947 och ligger på Bränningevägen 9 och 17. De två husen uppfördes som personalbostäder för kvinnor som arbetade på varuhuskedjan EPA. Husen innehöll vardera 30 enkelrum med kokskåp och toalett med bad. 

På ritningarna kallas huset som ligger på Bränningevägen 17 för ”D” och Bränningevägen 9 för ”E”. Bostadsrummen ligger på våning 1-3, som har samma utformning och kallas ”våningsplan” på planritningen. På bottenvåningen finns gemensamt fritidsrum med öppen spis samt cykelrum. I källaren låg garage och skyddsrum. 

EPA-husen är bland de första loftgångshusen i Sverige. Loftgångshus har direkt ingång till varje lägenhet från en yttre loftgång – en långsmal öppen korridor på husets utsida. Efter rivningshot på 1990-talet rustades byggnaderna upp som ungdomslägenheter, i ett självbyggeriprojekt kallat ”Framtidsloftet”. Husen köptes 2018 av Bostadskooperationen HSB.

Vem ritade husen?

Stadsmuseet inventerade EPA-husen år 2005. Inventeringen anger att husen ritades av arkitekterna Gunnar Jacobson och Anne-Marie von Delwig. Ritningarna har endast signerats med Jacobsons stämpel. Bygglovsritningar har ibland bara chefsarkitektens signatur, även om andra arkitekter varit delaktiga.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnrikehusen i Årsta 1942

Barnrikehusen i Årsta 1942

Biografen Forum / Årsta Folkets hus, ritning från 1950

Biografen Forum / Årsta Folkets hus, ritning från 1950

Hem för ensamma mödrar på Kungsholmen - ritat 1933 av kvinnliga arkitektpionjärer

Hem för ensamma mödrar på Kungsholmen - ritat 1933 av kvinnliga arkitektpionjärer

Huslänga i Årsta centrum, ritningar från 1946-1947

Huslänga i Årsta centrum, ritningar från 1946-1947

Ny bebyggelse år 1951 vid Svärdlångsvägen i kvarteret Trälhavet.

Ny bebyggelse år 1951 vid Svärdlångsvägen i kvarteret Trälhavet.

Plastkasse från EPA

Plastkasse från EPA

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Tempos fasad "Tårtpappret" som upprörde på 1960-talet

Tempos fasad "Tårtpappret" som upprörde på 1960-talet

Växtvärk

Växtvärk

Årsta / text: Ingela Blomberg och Eva Wehlin-Fürst, foto: Nino Monastra

Årsta / text: Ingela Blomberg och Eva Wehlin-Fürst, foto: Nino Monastra