Foto

Förskolan Sköntorpsgården, Kolsnarsvägen 6, Årsta