Genomskärning av biografen i tusch på transparent gråblå väv. Bio / samlingslokalen visas från sidan med podium till vänster, stolraderna som går uppåt mot vänster och maskinrum med filmkamera till höger.
Ritning

Biografen Forum / Årsta Folkets hus, ritning från 1950

Ritning till biograf och samlingslokal vid Årsta torg, av Erik Ahlsén och Tore Ahlsén 1950. Bion fick namnet Forum. Den byggdes om till Årsta Folkets hus på 1970-talet.

Här ser vi biografen i genomskärning. I maskinrummet, till höger på ritningen, har arkitekterna till och med ritat in en filmkamera. Under ”Dokument” finns både sektions- och planritning. 

Biografen sitter ihop med en av huslängorna utmed torget, som uppfördes redan 1947. Du hittar ritningar till huslängan under ”Mer i Stockholmskällan”. 

Arkitekterna Erik och Tore Ahlsén utformade Årsta centrum, som fick stor uppmärksamhet då det invigdes 1953. Centrumbyggnaderna kring torget innehöll social service, kulturverksamhet, butiker och lägenheter. 

Riksintresse

Årsta centrum är idag utsett till riksintresse med motiveringen att Årsta stadsdelscentrum ”utgör ett av landets tidigaste exempel på en s.k. grannskapsenhet, med ’torget som vardagsrum’. En kommersiell, social och kulturell mötespunkt för alla åldrar, som utgjort en viktig förebild för svenskt förortsbyggande under efterkrigstiden.

Citatet är hämtat ur Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) beskrivning av riksintressen i Stockholm, sidan 47. Länk till beskrivningen finns under ”Externa länkar”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnrikehusen i Årsta 1942

Barnrikehusen i Årsta 1942

Biografen City i Gubbängen, ritningar från 1952

Biografen City i Gubbängen, ritningar från 1952

Huslänga i Årsta centrum, ritningar från 1946-1947

Huslänga i Årsta centrum, ritningar från 1946-1947

Invigning av Årsta centrum. Årsta centrum ritades av arkitektbröderna Erik och Tore Ahlsén, vilka även också målade motiven på fasaderna

Invigning av Årsta centrum. Årsta centrum ritades av arkitektbröderna Erik och Tore Ahlsén, vilka även också målade motiven på fasaderna

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Ritningar till ”EPA-husen” i Årsta från 1946

Ritningar till ”EPA-husen” i Årsta från 1946

Växtvärk

Växtvärk

Ändhållplatsen "Årsta Norra" för trådbusslinje 90

Ändhållplatsen "Årsta Norra" för trådbusslinje 90

Årsta centrum, Årsta torg 2-8, (Årstalund 3)

Årsta centrum, Årsta torg 2-8, (Årstalund 3)

Årstatävlingen 1932 - "Motto: 20" av Nils G:son Friberg

Årstatävlingen 1932 - "Motto: 20" av Nils G:son Friberg