Ritning i tusch på transparent väv som visar gavelfasader från två håll
Ritning

Barnrikehusen i Årsta 1942

Det moderna Årsta började växa fram på 1940-talet. De första husen som byggdes var Stockholmshems barnrikehus i kvarteret Bolmen. Husen ritades av Nils G:son Friberg och Ernst Hawerman 1942. Barnrikehusen var smalhus med hyreslägenheter för familjer som hade låg inkomst och många barn.

Barnrikehusen i kvarteret Bolmen 1 är utformade som smala huslängor i tegel. De har tre våningar, två trapphus och genomgående lägenheter. Planritningen visar att det finns två lägenheter per trapphus och våning - alltså sammanlagt fyra lägenheter på varje våningsplan.

Alla lägenheter har 2 rum och kök (med matrum) och fönster åt både fram- och baksida. Det var en av poängerna med den smala husbredden. Ritningen till gavelfasad ger en bra bild av hur smalt ett smalhus är!

Nils G:son Friberg var en av arkitekterna som deltog i den så kallade Årstatävlingen. Det var en bostadstävling som anordnades av Stockholms fastighetskontor tio år tidigare, 1932-1933. Friberg vann tävlingen med ett förslag på smalhus med små genomgående lägenheter. Läs mer om Årstatävlingen och se tävlingsritningarna under "Mer i Stockholmskällan".

Barnrikehus och smalhus?

De första barnrikehusen i Stockholm uppfördes 1936 i Kristineberg, Hammarbyhöjden och på Östermalm. De allmännyttiga bostadsbolagen AB Familjebostäder (bildat 1936) och AB Stockholmshem (bildat 1937) startade sina verksamheter med att bygga och förvalta barnrikehus. ”Barnrik” innebar att familjen hade minst tre barn. Barnrikehus byggdes fram till 1948 .

Smalhus är friliggande långsmala flerbostadshus, oftast 3 våningar höga och mellan 8-10 meter breda (men kan vara upp till 12 meter). Husens placering och smala bredd skulle ge lägenheterna maximalt med ljusinsläpp. Smalhuset introducerades genom Årstatävlingen och blev efterhand den dominerande hustypen när förorterna började byggas ut. Det var alltså inte bara barnrikehus som byggdes i form av smalhus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Ritningar till ”EPA-husen” i Årsta från 1946

Ritningar till ”EPA-husen” i Årsta från 1946

Tunnelbana, barnrikehus och ABC-stad
Tema

Tunnelbana, barnrikehus och ABC-stad

Under åren 1930-1960 byggdes många nya förstäder utanför Stockholms tullar. Till att börja med byggdes de nya områden nära den gamla stadsgränsen, men när tunnelbanan kom gick det…

Årstatävlingen 1932 - "Motto: 20" av Nils G:son Friberg

Årstatävlingen 1932 - "Motto: 20" av Nils G:son Friberg

Årstatävlingen 1932 - program till tävlingen

Årstatävlingen 1932 - program till tävlingen

Årstatävlingen 1932-1933, sammanfattning ur bostadsutredningen

Årstatävlingen 1932-1933, sammanfattning ur bostadsutredningen