Utsnitt ur fasadritning från 1947. Utsnittet visar fasad mot väster med nonfigurativt mönster på fasaden.
Ritning
Arkitekt: Ahlsén, Tore (1906-1991), Ahlsén, Erik (1901-1988). Stockholms stadsarkiv

Huslänga i Årsta centrum, ritningar från 1946-1947

Årsta centrum ritades av Erik och Tore Ahlsén, invigdes 1953 och är idag utnämnt till riksintresse. Byggnaderna i centrum innehöll social service, kulturverksamhet, butiker och lägenheter. Huset på ritningen ligger vid Årsta torg och uppfördes redan 1947.

Ritningen visar fasaden mot torget, som är utsmyckad med målningar i abstrakta mönster. I bygglovet finns olika förslag till fasadmönster, från 1946 och 1947. Under "Dokument" finns två varianter av fasad och planer om du vill jämföra. 

På planerna framgår att byggnaden skulle rymma både offentlig service och butiker. En trappa upp ligger tandläkare, barn- och mödravårdscentral, distriktläkarmottagning och centralsjukkassa. Där finns också små bostäder för distriktsköterska och portvakt.

Bottenvåningen innehåller lokaler för apotek och post, damfrisering, teknisk affär, musikaffär med ”spelhytt”, frukt- och konfektaffär, blomsterhandel, tobaksaffär, bokhandel, cykel- och sportaffär med verkstad samt strumpaffär. 

LÄS MER

Biograf/Folkets hus

På fasadritningarna från 1947 framgår att huset skulle byggas ut med en "blivande biografbyggnad". Biografen ritades 1950, uppfördes 1951 och byggdes om till Folkets hus på 1970-talet. Ritning till biografen Forum/Folkets hus finns länkad under "Mer i Stockholmskällan". 

Utnämnt till riksintresse

Årsta centrum fick stor uppmärksamhet i samband med invigningen 1953. Idag är Årsta stadsdelscentrum utsett till riksintresse med motiveringen att det (citat:) ”utgör ett av landets tidigaste exempel på en s.k. grannskapsenhet, med ’torget som vardagsrum’. En kommersiell, social och kulturell mötespunkt för alla åldrar, som utgjort en viktig förebild för svenskt förortsbyggande under efterkrigstiden.” 

Citatet är hämtat ur Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) beskrivning av riksintressen i Stockholm, sidan 47. Se länk till beskrivningen under ”Externa länkar”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad