Film & rörlig bild
Upphov: AB Kinocentralen. Kungliga biblioteket

Växtvärk

Här kan ni se filmen Växtvärk från 1951. Det musikaliska anslaget är värdigt ett samtida svenskt filmdrama men historien som  berättas här handlar om Stockholms utvecklingsproblem. 

På hundra år hade Stockholms invånarantal ökat från 100 000 till 750 000, nu måste man börja planera för miljonstaden Stockholm. I pedagogiska filmklipp visas hur det är tänkt att man ska lösa de problem som den snabba befolkningsökningen medför.

Med skådespelaren Börje Mellvig som ciceron agerande stadsplanerare, får vi se hur man ska komma tillrätta med de problem som uppstått i samband med den snabba folkökningen.

Han visar hur det är tänkt att Stockholm ska byggas ut under de närmaste åren för att anpassas till nya krav och villkor.

Utbyggnaden av tunnelbanan både norr- och söderut ska göra det möjligt för flera a människor att bo i förorter och ändå kunna arbeta inne i stan. Utbyggnad av vägnät och brobyggen ska också underlätta transporterna.

Med Årsta som exempel visas hur infrastrukturella insatser gör att man inte behöver sakna något i förorten. Här kommer att finnas post, apotek, affärer, restauranger, skolor, daghem och lekplatser.

Det senare för visa att man ”Nog sörjt för att barnen kan rasa runt och vädra sina komplex innan dom stelnar i samma form som vi vuxna”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad