Inbjudan till nationellt möte för samer
Text

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

1918 bjöds alla Sveriges samer in till det första nationella mötet för samer. Mötet organiserades av ”Wilhelmina och Åsele Lappförening” och ägde rum i Östersund.

I inbjudan uppmanas alla Sveriges samer att ansluta sig till mötet:

"Alldenstund på landsmötet sålunda kommer att förhandlas lagstiftningsfrågor, som på det intimaste berör lappfolket, och alldenstund svenska lappar nu för första gången beredas tillfälle att samlas och överlägga om ett gemensamt mål för sin egen lyftning, bör det envar av lappbefolkningen, skogslapp som fjällapp, man som kvinna, stå klart att uppbjuda alla krafter och trotsa varje hinder för att från när och fjärran ansluta sig till och övervara lapparnas första landsmöte."

Samerna hade sedan början 1900-talet börjat organisera sig för att kämpa för sina rättigheter och tillvarata sina intressen gentemot staten. I inbjudan står det att frågor om bosättning, markrättigheter, renskötsel och skolan kommer att diskuteras på mötet.

Idag anses ordet lappar vara diskriminerande och istället används ordet samer.

Inbjudan till det nationella mötet finns i borgmästare Carl Lindhagens arkiv.

 

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Franska studenter i så kallad amfibiebil, utsända av Unesco för att studera samernas livsvillkor

Franska studenter i så kallad amfibiebil, utsända av Unesco för att studera samernas livsvillkor

Förste samen tar studenten i Stockholm

Förste samen tar studenten i Stockholm

Motion angående samernas situation i Stockholm 1981

Motion angående samernas situation i Stockholm 1981

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samen Torkel Tomasson Stemps skriftliga tentamen

Samer på skolresa i Stockholm

Samer på skolresa i Stockholm

Tegelbacken. Samen Per Lars Andersson Junso från Arjeplog på besök i Stockholm angående renbetesfrågan

Tegelbacken. Samen Per Lars Andersson Junso från Arjeplog på besök i Stockholm angående renbetesfrågan