Inbjudan till nationellt möte för samer
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

1918 bjöds alla Sveriges samer in till det första nationella mötet för samer. Mötet organiserades av ”Wilhelmina och Åsele Lappförening” och ägde rum i Östersund.

I inbjudan uppmanas alla Sveriges samer att ansluta sig till mötet:

"Alldenstund på landsmötet sålunda kommer att förhandlas lagstiftningsfrågor, som på det intimaste berör lappfolket, och alldenstund svenska lappar nu för första gången beredas tillfälle att samlas och överlägga om ett gemensamt mål för sin egen lyftning, bör det envar av lappbefolkningen, skogslapp som fjällapp, man som kvinna, stå klart att uppbjuda alla krafter och trotsa varje hinder för att från när och fjärran ansluta sig till och övervara lapparnas första landsmöte."

Samerna hade sedan början 1900-talet börjat organisera sig för att kämpa för sina rättigheter och tillvarata sina intressen gentemot staten. I inbjudan står det att frågor om bosättning, markrättigheter, renskötsel och skolan kommer att diskuteras på mötet.

Idag anses ordet lappar vara diskriminerande och istället används ordet samer.

Inbjudan till det nationella mötet finns i borgmästare Carl Lindhagens arkiv.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad