Foto
Fotograf: Florin, Arvid (1868-1939). Stockholms stadsarkiv

Elever från barnmorskeutbildningen 1904-1906

Eleverna på fotografierna från Barnmorskeläroanstalten tog sin examen mellan 1904 och 1906. Flickorna på det första fotografiet påbörjade utbildningen den 1/10 1904 och var kurskamrater med den samiska aktivisten och feministen Elsa Kristina Laula.

Lärarna i bildens centrum är (från vänster) Mårten Sondén och Edvard Alin.  

Elsa Laula fick inte godkänt i examen den 22/6 1905, men tog sin examen den 22/12 1905. Hon finns tyvärr inte med på någon av de bevarade fotografierna från den period som hon utbildade sig till barnmorska på Barnmorskeläroanstalten.

Läs mer om Elsa Laula i ansökan, elevförteckning och examensbok som du hittar under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad