Fotografi på elever från barnmorskeutbildningen 1904-1905
Elever från barnmorskeutbildningen 1904-1905
Elever från Barnmorskeläroanstalten 1905-1906
Foto

Elever från barnmorskeutbildningen 1904-1906

Eleverna på fotografierna från Barnmorskeläroanstalten tog sin examen mellan 1904 och 1906. Flickorna på det första fotografiet påbörjade utbildningen den 1/10 1904 och var kurskamrater med den samiska aktivisten och feministen Elsa Kristina Laula.

Elsa Laula fick inte godkänt i examen den 22/6 1905, men tog sin examen den 22/12 1905. Hon finns tyvärr inte med på någon av de bevarade fotografierna från den period som hon utbildade sig till barnmorska på Barnmorskeläroanstalten.

Läs mer om Elsa Laula i ansökan, elevförteckning och examensbok som du hittar under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Studenterna vid Barnmorskeläroanstalten läsåret 1909-1910

Studenterna vid Barnmorskeläroanstalten läsåret 1909-1910