Ansökan till barnmorskeutbildning
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Pigan Catarina Wilhelmina ansöker om plats på barnmorskeutbildningen - 1872

Catarina Wilhelmina Lundin bodde utanför Västerås och jobbade som piga. När hon var 23 år sökte hon till barnmorskeutbildningen i Stockholm.

Så här står det i hennes ansökan:

Till Kgl, Majts Sundhets Collegium

Härmed får jag ödmjukeligen anmäla mig såsom sökande att blifva till Barnmorskeelev antagen och har, för nämnda ändamål, äran härhos  bifoga såväl Prest- och Läkarbetyg, som intyg derom att jag eger erforderliga medel såväl för mitt uppehälle under lärotiden som till inköp af nödvändiga instrumenter efter lärokursens slut. 

Westerås och Geddeholm den 4 juli 1872 
Catarina Wilhelmina Lundin

Som bilagor till ansökan skickades också intyg med vitsord och rekommendationer in. Församlingens pastor skriver bland annat att Catarina Wilhelmina  har goda kunskaper i kristendom ”godkänd fattningsgåfva” och att hon kan skriva och läsa. 

Så här skrev pastorn:

Pigan Catharina Wilhelmina Lundin från Geddeholm i nedanskrifne Församling, hvilken är sinnad att i Stockholm inhämta undervisning och öfning i barnförlossningskonsten, meddelas, i anledning häraf intyg att hon är född härstädes 1849 den 2dra Juni, förenas med god Kristendomskunskap en stilla och anständig wandel samt njuter god frejd, som har godkänd fattningsgåfva, läser innantill såväl tryckt som skrifven stil, kan ock skrifva hjelplig stil, samt har hittills försörjt sig genom tjenande.
Ihrsta den 26 juni 1872.
Weström pastor

Barnmorskeläroanstalten startade sin verksamhet i mitten av 1800-talet. Undervisningen var gratis för eleverna. Kursen var på två terminer och efter avslutat kurs fick eleverna ett så kallat barnmorskebrev.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad