Foto av den samiske prästen och rättighetskämpen Gustav Park
Gustav Park i förgrunden
Foto

Gustav Park - samisk präst och rättighetskämpe

Gustav Park var en samisk präst som kämpade hårt för samernas rättigheter.

Sedan lång tid tillbaka har samerna diskriminerats av staten. I början 1900-talet började samerna organisera sig för att kämpa för sina rättigheter och tillvarata sina intressen.

Fotografiet finns i borgmästare Carl Lindhagens arkiv. Carl Lindhagen var en av dem som vände sig mot diskrimineringen och engagerade sig starkt för samernas rättigheter.


 


 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

"Inbjudan till Lapparnas Landsmöte" - 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Den samiska prästen och rättighetskämpen Gustav Park

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Konstnären Karl Tirén tillsammans med Maria Johansson och Anna Greta Persson

Konstnären Karl Tirén tillsammans med Maria Johansson och Anna Greta Persson

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Samen Sigrid Unnis blir intagen på Norrmalms centralfängelse

Samen Sigrid Unnis blir intagen på Norrmalms centralfängelse

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Samiska rättighetskämparna Johan Enok Nilsson, Elsa Laula och Torkel Tomasson

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932