Text

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1855

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn. Från 1855.

Till Högädle Direktionen öfver Kron Prinsen Carls Inrättning!

/…/

Ödmjukeligen får jag anhållna att Fader och Moderlösa 10 åriga Flickan Augusta Charlotta Norrby måtte blifva å Inrättningen intagen, emedan jag är gammal och fattig hvadan jag måste afsäga mig hennes upfostran. Flickans fader var i lifstiden Sjöman och blef på sjön af sin Capten ihjälskjuten hvarefter modren afled förleden mars månad. Stockholm den 29 junii 1855. 

Carolina Nyman
hustru till Sjömannen Nyman

Att Flickan Augusta Charlotta Norrby befinnes frisk till sina kroppsdelar intygas - G.A. Lettström, Fattigläkare i Cath. Församling 

Stockholm d. 5.de Julii 1855."

Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn bedrev verksamhet på Södermalm mellan 1831-61. Det senare året omlokaliserades verksamheten till Gålö i Österhaninge socken.

Till uppfostringsanstalten sändes medellösa barn och ungdomar för att få vård och fostran. Anstalten, som primärt drevs av privata medel, lade ned sin verksamhet först på 1940-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ett Minne - Uppläst vid Sällskapet De Fattigas Vänners högtidsdag" 1888

"Ett Minne - Uppläst vid Sällskapet De Fattigas Vänners högtidsdag" 1888

"Vördsam Anmälan till Hufvudstadens upplyste, välgörande och aktningsvärde Innevånare” 1830

"Vördsam Anmälan till Hufvudstadens upplyste, välgörande och aktningsvärde Innevånare” 1830

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1850

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1850

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Högbergsgatan. Barnen från Prins Carls inrättning. D.L. Löfström. Undertecknad.

Högbergsgatan. Barnen från Prins Carls inrättning. D.L. Löfström. Undertecknad.

Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande - ansökan 1895

Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande - ansökan 1895

Utackorderingskontrakt från Uppfostringsanstalten för gossar 1891

Utackorderingskontrakt från Uppfostringsanstalten för gossar 1891