Handskriven text om 18 årig flicka som ska skrivas ut från Eknäs skyddshem
Text
Författare: Anna Bengtsson. Stockholms stadsarkiv

18 årig flicka skrivs ut från Eknäs skyddshem

I ett brev till styrelsen för Eknäs skyddshem beskrivs flickan Ragnhild Anna Margareta kallad Greta. Greta ska nu skrivas ut från skyddshemmet och behöver en anställning. 

Eknäs skyddshem var ett slags barnhem för fattiga flickor som var föräldralösa eller inte hade någon som kunde ta hand om dem. På skyddshemmet skulle flickorna uppfostras och utbildas i hushållsgöromål. Efter tiden på Eknäs var det meningen att de skulle arbeta som tjänsteflickor i någon familj.

Brevet till styrelsen är skrivet av lärarinnan och föreståndaren Anna Bengtsson. Så här skriver hon: 

"Till Styrelsen för Eknäs skyddshem. 

Härmed anmäles till tjänst och utskrivning från Eknäs skyddshem Ragnhild Anna Margareta Jonasson, född 18 dec.1902 och dotter till Anna Cecilia Jonasson, bostad okänd.
Som spädbarn skötte mormodern flickan, som därefter av henne skickades på olika ställen, till fosterföräldrar. Så kom hon först till Älvsjö, där hon sändes ut att tigga. Någon tid var hon i Länna. Och hos bilchaufför Rundström, som dog. Då kom Greta till tullvaktmästare Bugge Brunnsgatan 5 Sthlm, därifrån skickades hon till lantbr. Karlsson i Stigtomta. Sedan kom hon åter till Stockholm, blev då den 18 mars intagen på Bellevu och sänd till Öland och hamnade någon tid i Borgholm. Greta J togs så in på Blecktornet och kom den 22 febr.1920 till Eknäs skyddshem. Vid sin vistelse här har flickan alldeles förändrat sig. Ifrån att förr ha varit lögnaktig, trilsk och olydig är hennes sinne öppet, hon är ärlig, pålitlig och sann, aldrig har vi här kommit på henne med en osanning. Den nervösa klena har utvecklats och är stark och frisk. I sömnad och matlagning är hon underhaltig. Av grövre sysslor, såsom rengöring, tvätt och skurning är hon intresserad och önskar att få bli köksa eller få arbeta på ett sjukhus.

Hennes nåd M.Ch Tamm på Fånö anhåller att få en av hemmets flickor snarast möjligt som köksa. Hennes kokerska är gammal i tjänsten, förträfflig och pålitlig. Och Greta J. skulle där få god omvårdnad och komma på sin rätta plats. Till styrelsen framställes vördsamt att Greta Jonasson, som fyllt 18 år måtte tillåtas att mottaga platsen.

Eknäs den 13 jan. 1921
Anna Bengtsson Lärarinna och föreståndarinna"

Eknäs skyddshem förvaltades av Stockholms stads barnavårdsnämnd. Verksamheten startade 1919 och lades ner 1949.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad