Text

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

1878 fick Stockholm en ny hälsovårdsstadga. Samtidigt inrättades den så kallade Hälsopolisen under Hälsovårdsnämnden. Hälsopolisen hade till uppgift att se till att hälsovårdslagarna följdes. Syftet var att förbättra hygienen på en rad olika områden.

Många bostäder var osunda med trångboddhet och dåliga hygieniska förhållanden. Sjukdomar och epidemier spreds lätt. Även olika ställen där man hanterade mat eller födde upp djur var ofta ohygieniska och spred sjukdomar. Hälsopolisen kontrollerade bl.a. bostäder, livsmedel, fabriker, salutorg, svinhus, stall och gårdar. Man gjorde också kontroller av avlopp ”afträden” och ”pissoirer”.

Hälsopolisen arbetade också förebyggande med rådgivning och upplysning till allmänheten om hygien och hälsovård.

I rapporten till höger kan man se vilka ställen som besökts under månaden och att man bl.a hade utför desinfektion av bostäder och kontroller av mjölk och kött.

Hälsopolisen ändrade senare namn till hälsovårdsinspektionen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bostädernas hygieniska anordning" - elevuppsats av Gösta Du Rietz Nya Elementarskolan 1912

"Bostädernas hygieniska anordning" - elevuppsats av Gösta Du Rietz Nya Elementarskolan 1912

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Elevuppsats av Nils Palme om ”Bostädernas hygieniska anordning” - 1912

Elevuppsats av Nils Palme om ”Bostädernas hygieniska anordning” - 1912

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth