Text
Författare: Hälsopolisen; F.O. Lindström. Stockholms stadsarkiv

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

1878 fick Stockholm en ny hälsovårdsstadga. Samtidigt inrättades den så kallade Hälsopolisen under Hälsovårdsnämnden. Hälsopolisen hade till uppgift att se till att hälsovårdslagarna följdes. Syftet var att förbättra hygienen på en rad olika områden.

Många bostäder var osunda med trångboddhet och dåliga hygieniska förhållanden. Sjukdomar och epidemier spreds lätt. Även olika ställen där man hanterade mat eller födde upp djur var ofta ohygieniska och spred sjukdomar. Hälsopolisen kontrollerade bl.a. bostäder, livsmedel, fabriker, salutorg, svinhus, stall och gårdar. Man gjorde också kontroller av avlopp ”afträden” och ”pissoirer”.

Hälsopolisen arbetade också förebyggande med rådgivning och upplysning till allmänheten om hygien och hälsovård.

I rapporten till höger kan man se vilka ställen som besökts under månaden och att man bl.a hade utför desinfektion av bostäder och kontroller av mjölk och kött.

Hälsopolisen ändrade senare namn till hälsovårdsinspektionen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad