Rapport från Hälsopolisen
Text

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Victor Emanuel Andersson hade en mjölk- och matbutik på Brännkyrkagatan 135. Vid en inspektion av den så kallade Hälsopolisen upptäcktes det att butiken hade stora brister när det gällde hygienen. Både butik och lagerrum ansågs vara i ”osnyggt skick”.

”I matvarubutiken voro såväl väggar som inredning orena, och i hyllfacket och i en del lådor, där diverse kryddor och matvaror förvarades, funnos mängder af råttsmuts. I lagerrummet voro en del lådor och hyllor bemängda med gammal råttsmuts samt väggar, tak och inredning i öfrigt smutsiga och överdragna med spindelväf.”

Victor Emanuel anmäldes till åtal och fick böta 100 kronor.

Läs mer om butiken i dokumentet till höger. I länkarna till höger hittar du mer information om Hälsopolisen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920