Text
Författare: Hälsopolisen, Hälsovårdsnämnden. Stockholms stadsarkiv

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Carl Axel Björnberg, som arbetade med att köra ut mjölk, hade fått en anmärkning av Hälsopolisen när han kom körande på Roslagstorg med sina mjölkflaskor. Anledningen var att han

”[…] hade ett målkärl, avsett att användas vi uppmätning af mjölk till återförsäljare, hängande utanpå en mjölkflaska utan att på något sätt skyddas för damm och smuts.”

Hälsopolisen, som var föregångare till Hälsovårdsinspektionen, gjorde inspektioner och kontroller för att förbättra hälsa och hygien. Man arbetade också förebyggande med inforamation och rådgivning. Hälsopolisen var verksam inom en rad olika områden som t.ex. hantering av livsmedel, avfall, avlopp, bostäder och djurhållning.

Hälsopolisens arbete började 1878 då Stockholm fick en ny hälsovårdsstadga.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad