Text

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Carl Axel Björnberg, som arbetade med att köra ut mjölk, hade fått en anmärkning av Hälsopolisen när han kom körande på Roslagstorg med sina mjölkflaskor. Anledningen var att han

”[…] hade ett målkärl, avsett att användas vi uppmätning af mjölk till återförsäljare, hängande utanpå en mjölkflaska utan att på något sätt skyddas för damm och smuts.”

Hälsopolisen, som var föregångare till Hälsovårdsinspektionen, gjorde inspektioner och kontroller för att förbättra hälsa och hygien. Man arbetade också förebyggande med inforamation och rådgivning. Hälsopolisen var verksam inom en rad olika områden som t.ex. hantering av livsmedel, avfall, avlopp, bostäder och djurhållning.

Hälsopolisens arbete började 1878 då Stockholm fick en ny hälsovårdsstadga.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920