Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Första maj, fruktbåt och HSB:s barnkammare - SF:s veckorevy från maj 1930

Innan teve introducerades i Sverige på 1950-talet kunde stockholmarna och alla andra i landet se nyheter på biograferna. I samband med att man såg en spelfilm visades också ofta en journalfilm, eller en veckorevy, där nyheter presenterades.

Det här är Svensk Filmindustris Vecorevy från 5 maj 1930. I den finns tre (stumma) inslag som alla utspelar sig i Stockholm:

Första majdemonstrationen
Här ser man först demonstrationståget vid Kungsgatan, sedan följer ett klipp där Hinke Bergegren talar på Gärdet. Vilka politiska budskap finns på banderollerna?

Frutklossning i Frihamnen
En fruktbåt från Australien har kommit till staden. Se hur fruktlådarna hissas upp ur lastrummet!

HSB:s barnavdelning i kvarteret Färjan
För de boende i kvarteret Färjan har HSB inrättat barnomsorg. Följ med till barnkammaren och lekstugan. Enligt en textskylt i filmen är huset Skandinaviens största bostadshus!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad