Text
Författare: Jakob- och Johannes församlingars barnkrubba. Stockholms stadsarkiv

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869

Jakob- och Johannes församlingars barnkrubba startade sin verksamhet 1868. Barnkrubborna var föregångare till daghemmen och hade som syfte att ta hand om barn till i första hand fattiga mödrar, för att göra det möjligt för dem att förvärvsarbeta. Barnkrubborna hade från början ingen pedagogisk verksamhet utan barnen fick främst passning och mat.

I stadgarna för Jakob- och Johannes församlingars barnkrubba kan man läsa att barnkrubban höll öppet från sju på morgonen till sju på kvällen och att det kostade 10 öre per dag att lämna sitt barn där. Det fanns också möjlighet att ha kvar barnet på natten, då höjdes avgiften till 25 öre. Barnkrubban tog emot barn från 1-7 år. För att få en plats det krävdes det intyg på att modern inte kunde ta hand om barnet under dagen.

Den första barnkrubban inrättades 1854 i Kungsholms församling.  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad