Fasadritning i tusch på grå transparent väv, fasad mot öster
Ritning

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Bygglovsritningar till Villa Myrdal på Nyängsvägen 155 i Stora Mossen. Huset var hem för Alva och Gunnar Myrdals familj mellan åren 1937-1947. Villan ritades av Sven Markelius, i nära samarbete med Alva Myrdal. Arkitekturen är utpräglat funktionalistisk. 

Under "Dokument" finns plan-, sektion- och fasadritningar. På övre plan ligger bland annat makarnas gemensamma arbetsrum, arkivrum och sovrum (som går att avdela med en skjutvägg). På bottenplan finns barnens rum och umgängesrum för familjen. Där ligger också tjänstefolkets rum och arbetsutrymmen; barnsköterskans rum finns intill barnens, och hembiträdets (märkt "jungfru") ligger i anslutning till serveringsrum och kök. I källaren finns bland annat verkstad och tvättstuga.

Alva Myrdal arbetade aktivt för att kvinnor skulle kunna kombinera moderskap och yrkesarbete. Hon lyfte bland annat fram kollektiva bostadsformer och engagerade sig i utveckling av barnpassning och fostran med professionellt utbildad personal. Både Alva och Gunnar Myrdal var socialdemokratiska politiker.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Bara Bromma : en bok till trädgårdsstadens försvar / Christian Reimers

Bara Bromma : en bok till trädgårdsstadens försvar / Christian Reimers

1944 års karta "Stockholms stad med förstäder", utsnitt b

1944 års karta "Stockholms stad med förstäder", utsnitt b

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Biografen "Bromma Teatern" i Alvik, ritningar 1920

Biografen "Bromma Teatern" i Alvik, ritningar 1920

Flygbild över Stora Mossen och Bromma läroverk

Flygbild över Stora Mossen och Bromma läroverk

Gunnar och Alva Myrdal i sitt hem i Äppelviken

Gunnar och Alva Myrdal i sitt hem i Äppelviken

Porträtt av Alva Myrdal, socialdemokratisk politiker och diplomat

Porträtt av Alva Myrdal, socialdemokratisk politiker och diplomat

Ritning till funkisvilla i Södra Ängby från 1937

Ritning till funkisvilla i Södra Ängby från 1937

Ritningar till  "Per-Albinhusen" 1932, radhus på Ålstensgatan

Ritningar till "Per-Albinhusen" 1932, radhus på Ålstensgatan

Ritningar till "Markeliushuset", kollektivhus från 1934

Ritningar till "Markeliushuset", kollektivhus från 1934

Ritningar till villa med barnläkarmottagning i Stora Mossen, Bromma, 1944

Ritningar till villa med barnläkarmottagning i Stora Mossen, Bromma, 1944

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Stora Mossen - kort beskrivning av områdets historia

Stora Mossen - kort beskrivning av områdets historia