Fasadritning i tusch på grå transparent väv, fasad mot öster
Ritning
Arkitekt: Markelius, Sven (1889-1972). Stockholms stadsarkiv

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Bygglovsritningar till Villa Myrdal på Nyängsvägen 155 i Stora Mossen. Huset var hem för Alva och Gunnar Myrdals familj mellan åren 1937-1947. Villan ritades av Sven Markelius, i nära samarbete med Alva Myrdal. Arkitekturen är utpräglat funktionalistisk. 

Under "Dokument" finns plan-, sektion- och fasadritningar. På övre plan ligger bland annat makarnas gemensamma arbetsrum, arkivrum och sovrum (som går att avdela med en skjutvägg). På bottenplan finns barnens rum och umgängesrum för familjen. Där ligger också tjänstefolkets rum och arbetsutrymmen; barnsköterskans rum finns intill barnens, och hembiträdets (märkt "jungfru") ligger i anslutning till serveringsrum och kök. I källaren finns bland annat verkstad och tvättstuga.

Alva Myrdal arbetade aktivt för att kvinnor skulle kunna kombinera moderskap och yrkesarbete. Hon lyfte bland annat fram kollektiva bostadsformer och engagerade sig i utveckling av barnpassning och fostran med professionellt utbildad personal. Både Alva och Gunnar Myrdal var socialdemokratiska politiker.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad