Adolf Fredriks församlings barnkrubba – spädbarnsavdelningen 1932
Text

Adolf Fredriks församlings barnkrubba – spädbarnsavdelningen 1932

Adolf Fredriks barnkrubba började sin verksamhet under slutet av 1850-talet.

Barnkrubbornas syfte var att ta hand om barn till framförallt fattiga ogifta mödrar, så att de kunde förvärvsarbeta. Barnkrubborna hade från början ingen pedagogisk verksamhet utan barnen fick främst passning och mat.

De flesta barnkrubbor tog emot barn mellan 1-7 år, men en del krubbor, som Adolf Fredriks, hade även en avdelning för späda barn under 1 år.

I foldern kan du läsa mer om och se bilder från Adolf Fredriks barnkrubbas spädbarnsavdelning. Klicka på foldern ovan för att läsa den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Barn på Kungsholms barnkrubba - 1939

Barn på Kungsholms barnkrubba - 1939

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Barns jul – i barnkrubban och i det borgerliga hemmet

Barns jul – i barnkrubban och i det borgerliga hemmet

Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – inskrivningsbok för Nils Fredrik 1901

Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – inskrivningsbok för Nils Fredrik 1901

Kungsholms barnkrubba - flickor med personal 1914

Kungsholms barnkrubba - flickor med personal 1914

Kungsholms barnkrubba - årsberättelse 1854

Kungsholms barnkrubba - årsberättelse 1854

Kungsholms barnkrubba i ”Gula Villan” - 1914

Kungsholms barnkrubba i ”Gula Villan” - 1914

Motion rörande behovet av fler barnkrubbor - stadsfullmäktige 1942

Motion rörande behovet av fler barnkrubbor - stadsfullmäktige 1942

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869