Svartvitt fotografi på barn som målar leksaksbilar av trä.
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Fotografiet visar barn som får tillfälle att måla i den kollektiva barnomsorgen.

Nya idéer om uppfostran
Nya pedagogiska och psykologiska rön om barnuppfostran kom till Sverige på 1930-talet. De första årens betydelse för den vuxna människan betonades. Samarbete och uppmuntran skulle ersätta våld och tvång.

Skapande verksamhet
Barnens lek, kreativitet, fantasi och skapande förmåga lyftes fram. I den kollektiva barntillsynen i så kallade storbarnkammare gavs barn möjlighet att t.ex. måla och leka med pedagogiska leksaker.

Socialpedagogiska seminariet
Idéerna praktiserades i utbildningen av ”småbarnsfostrarinnor” (förskolelärare) på Socialpedagogiska seminariet. Fotografiet ingår i Socialpedagogiska seminariets arkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad