Text

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

För att barnen i så kallade storbarnkammare skulle tas om hand på bästa sätt var det nödvändigt med rätt utbildad personal, skrev Alva Myrdal. Hon menade att det förutom intresse och fallenhet för yrket var viktigt med pedagogisk och psykologisk utbildning. Fokus skulle ligga lika mycket på den psykiska vården av barnen som den fysiska. De kvinnliga så kallade småbarnsledarinnorna skulle kunna ta hand om ”hela barnet hela dagen”.

Alva Myrdals idéer resulterade så småningom i Socialpedagogiska seminariet för utbildning personal till storbarnkammare, som hon var med och startade 1936.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

Lektion för blivande ”småbarnsfostrarinnor” – Socialpedagogiska seminariet

Lektion för blivande ”småbarnsfostrarinnor” – Socialpedagogiska seminariet

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Porträtt av Alva Myrdal, socialdemokratisk politiker och diplomat

Porträtt av Alva Myrdal, socialdemokratisk politiker och diplomat

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939