Text
Författare: Myrdal, Alva (1902-1986). Stockholms stadsarkiv

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

För att barnen i så kallade storbarnkammare skulle tas om hand på bästa sätt var det nödvändigt med rätt utbildad personal, skrev Alva Myrdal. Hon menade att det förutom intresse och fallenhet för yrket var viktigt med pedagogisk och psykologisk utbildning. Fokus skulle ligga lika mycket på den psykiska vården av barnen som den fysiska. De kvinnliga så kallade småbarnsledarinnorna skulle kunna ta hand om ”hela barnet hela dagen”.

Alva Myrdals idéer resulterade så småningom i Socialpedagogiska seminariet för utbildning personal till storbarnkammare, som hon var med och startade 1936.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad