Foto

Lektion för blivande ”småbarnsfostrarinnor” – Socialpedagogiska seminariet

På Socialpedagogiska seminariet utbildades ”småbarnsfostrarinnor” (förskolelärare) i bland annat psykologi och pedagogik.

Utbildad personal i kollektiv barntillsyn
Nya rön om de första årens betydelse för den vuxna människan började spridas på 1930-talet. Personalen i den kollektiva barntillsynen behövde utbildning, så att de kunde ta hand om barnen på bästa sätt.

Socialpedagogiska seminariet
Socialpedagogiska seminariet för utbildning av småbarnsfostrarinnor startade 1936 på initiativ av Alva Myrdal, som var skolans första rektor och också undervisade eleverna. Socialpedagogiska seminariet blev statligt 1963 och verksamheten övergick 1977 till förskollärarlinjen på lärarhögskolan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939