Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Lektion för blivande ”småbarnsfostrarinnor” – Socialpedagogiska seminariet

På Socialpedagogiska seminariet utbildades ”småbarnsfostrarinnor” (förskolelärare) i bland annat psykologi och pedagogik.

Utbildad personal i kollektiv barntillsyn
Nya rön om de första årens betydelse för den vuxna människan började spridas på 1930-talet. Personalen i den kollektiva barntillsynen behövde utbildning, så att de kunde ta hand om barnen på bästa sätt.

Socialpedagogiska seminariet
Socialpedagogiska seminariet för utbildning av småbarnsfostrarinnor startade 1936 på initiativ av Alva Myrdal, som var skolans första rektor och också undervisade eleverna. Socialpedagogiska seminariet blev statligt 1963 och verksamheten övergick 1977 till förskollärarlinjen på lärarhögskolan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad