Text

Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – inskrivningsbok för Nils Fredrik 1901

Under senare delen av 1800-talet startades barnkrubbor i Stockholms församlingar. Barnkrubbornas syfte vara att ta hand om barn till framförallt fattiga mödrar, som på grund av yrkesarbete eller sjukdom inte kunde ta hand om barnen under dagen. Jakob- och Johannes barnkrubba startade 1868.

Nils Fredrik, född 1898, var son till ogifta Lovisa Matilda Lavette och hade antagits till Jakob- och Johannes församlingars barnkrubba. I hans inskrivningsbok till höger kan du läsa om vilka föreskrifter och villkor som gällde. Att barnen skulle vara rena och friska var t.ex. ett krav för att de skulle tas emot på barnkrubban.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Adolf Fredriks församlings barnkrubba – spädbarnsavdelningen 1932

Adolf Fredriks församlings barnkrubba – spädbarnsavdelningen 1932

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Barn på Kungsholms barnkrubba - 1939

Barn på Kungsholms barnkrubba - 1939

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Ernst Andersson - inskriven i Föreningen barnavärn 1911

Ernst Andersson - inskriven i Föreningen barnavärn 1911

Kungsholms barnkrubba - flickor med personal 1914

Kungsholms barnkrubba - flickor med personal 1914

Kungsholms barnkrubba - årsberättelse 1854

Kungsholms barnkrubba - årsberättelse 1854

Kungsholms barnkrubba i ”Gula Villan” - 1914

Kungsholms barnkrubba i ”Gula Villan” - 1914

Kungsholms barnkrubba

Kungsholms barnkrubba

Motion rörande behovet av fler barnkrubbor - stadsfullmäktige 1942

Motion rörande behovet av fler barnkrubbor - stadsfullmäktige 1942

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869