Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – inskrivningsbok för Nils Fredrik 1901

Under senare delen av 1800-talet startades barnkrubbor i Stockholms församlingar. Barnkrubbornas syfte vara att ta hand om barn till framförallt fattiga mödrar, som på grund av yrkesarbete eller sjukdom inte kunde ta hand om barnen under dagen. Jakob- och Johannes barnkrubba startade 1868.

Nils Fredrik, född 1898, var son till ogifta Lovisa Matilda Lavette och hade antagits till Jakob- och Johannes församlingars barnkrubba. I hans inskrivningsbok till höger kan du läsa om vilka föreskrifter och villkor som gällde. Att barnen skulle vara rena och friska var t.ex. ett krav för att de skulle tas emot på barnkrubban.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad