Text

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Kampen för kvinnlig rösträtt gick 1917 in i slutskedet. Kampanjer fördes både av några partier och intresseföreningar. Vi har idag facit: 1921 var det första riksdagsvalet där kvinnor fick rösta.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kvinnan likställes med män i statstjänst" - artikel Nya Dagligt Allehanda 1921

"Kvinnan likställes med män i statstjänst" - artikel Nya Dagligt Allehanda 1921

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

Firande av kvinnans rösträtt!

Firande av kvinnans rösträtt!

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Program vid de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte i Stockholm den 18 och 19 juni 1909

Program vid de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte i Stockholm den 18 och 19 juni 1909

Rösträttsfrågan - affisch som uppmanar till demonstration

Rösträttsfrågan - affisch som uppmanar till demonstration

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige